Tag: viêm tủy không hồi phục

Mahmoud Torabinejad và Shahrokh Shabahang MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng: 1.    Xác định được các yếu tố căn nguyên gây ra phản ứng viêm tủy. 2.    Giải thích được cơ

LOUIS H. BERMAN and GARY R. HARTWELL NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC CHẨN ĐOÁN Hầu hết trong các thế kỷ trước, Dr. Hermann Prinz đã viết: “ Mục tiêu của nha khoa lâm sàng… là thực hiện các biện pháp