Tag: khoảng sinh học

fig.-21-1

Một số khái niệm cơ bản  Khoảng sinh học ( biologic width) của một răng được mô tả là tổng chiều cao của bám dính  biểu mô và mô liên kết. Thông thường, bám dính biểu mô và mô liên

QE21_Bateman_fig130a

Mục tiêu Bài này nhằm trình bày các trường hợp có thể áp dụng phẫu thuật kéo dài chân răng như một biện pháp bổ sung phù hợp cho điều trị nha khoa phục hồi. Các bước kỹ thuật sẽ