arens_0153_001

Mục tiêu Thăm dò toàn bộ chiều dài của một ống tủy từ lỗ ống tủy đến lỗ chóp một cách có dự báo mà không gây ra tai biến thủ thuật. Giới thiệu Việc xác định và duy trì