Duy trì cố định có cầu dán

Duy trì khoảng được tạo ra để phục hình răng bị mất đặt ra thách thức về vấn đề thẩm mĩ. Duy trì cố định bằng cầu răng dán (cầu Maryland) đòi hỏi phải được làm ở labo; các khí cụ tháo lắp thì gây khó chịu và ko phổ biến với thanh thiếu niên. Đôi khi bệnh nhân cần tháo mắc cài trước khi kịp có hàm duy trì. Bài viết này mô tả một phương pháp rất hiệu quả để gắn răng giả tạm thời vào khí cụ duy trì cố định ngay sau khi tháo mắc cài.

1.2. Quy trình

Bệnh nhân nữ 21 tuổi thiếu răng cửa bên hàm trên 2 bên (A). Sau khi tạo khoảng để làm phục hình răng bằng implant, gắn một khí cụ duy trì cố định được chế tạo bằng dây cung bện .017”. Bẻ 2 vòng xoắn ở mỗi bên của dây cung tương ứng với vị trí khoảng mất răng ở trên mẫu thạch cao (B).

Sử dụng răng giả làm sẵn hoặc răng giả được làm tức thì bằng composite. Những răng giả này được chỉnh sửa cho phù hợp với khoảng thiếu răng trên mẫu (C). Đánh dấu (D) và cắt các rãnh trên răng giả bằng đĩa cắt (E) để liên kết các răng giả với các vòng xoắn.

Sau khi các răng giả đã được liên kết với dây cung bằng composite lỏng (F), dây cung được đặt vào mặt trong các răng cửa và răng nanh (G). Điều chỉnh để tránh cắn chạm vào các răng hàm dưới trên mẫu thạch cao (H).

Dây cung duy trì với các răng giả tạm được gắn vào mặt trong các răng trước hàm trên, răng giả được tạo hình lại bằng composite lỏng để che đi các vùng tam giác đen (I).

Vòng xoắn liên kết dây cung với răng giả tạm có thể được thiết kế gồm 2 vòng xoắn chồng lên nhau để tăng khả năng lưu giữ, chống lại sự xoay của răng giả (J).

ahamed-fig-01

1.3. Kết luận

Dây cung duy trì có răng giả tạm là giải pháp an toàn, chi phí thấp và thuận tiện cho bệnh nhân. Có thể được cung cấp nhanh chóng trong một lần hẹn với thời gian làm việc tối thiểu trên ghế răng mà không cần phải thông qua labo.

ahamed-fig-02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *