Duy trì khoảng được tạo ra để phục hình răng bị mất đặt ra thách thức về vấn đề thẩm mĩ. Duy trì cố định bằng cầu răng dán (cầu Maryland) đòi hỏi phải được làm ở labo; các khí

Sản phẩm ví dụ Single Bond (3M ESPE) Thành phần bis-GMA Hydroxyethyl methacrylate Ethanol Water Diacrylates Photoinitiator Methacrylate functional copolymer của polyacrylic và polyitaconic acid (polyalkenoic acid) Nhựa dán chiếu đèn 60% bis-GMA 40% triethylene glycol dimethacrylate Trang bị Bộ dụng cụ nha khoa tiêu chuẩn Thám trâm Gương trong miệng Sonde nha