Tag: viêm tủy tăng sinh

Mahmoud Torabinejad và Shahrokh Shabahang MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng: 1.    Xác định được các yếu tố căn nguyên gây ra phản ứng viêm tủy. 2.    Giải thích được cơ