Tag: thử nghiệm tủy

Thử nghiệm độ nhạy cảm tủy luôn luôn hữu ích trong việc xác định phản ứng của tủy trên lâm sàng, tuy nhiên độ tin cậy của chúng là bao nhiêu? Mức độ quyết định của chúng trong chỉ định