Tag: sửa soạn

Graham Rex Holland, Henry O. Trowbridge, và Mary Rafter MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng: 1.    Trình bày được bảo vệ tủy và bảo tồn chóp răng 2.    Hiểu được các

OVE A. PETERS và CHRISTINE I. PETERS NỀN TẢNG CỦA ĐIỀU TRỊ ỐNG TUỶ CHÂN RĂNG Nội nha lâm sàng chứa đựng nhiều loại điều trị, nhưng có lẽ quan trọng nhất chính là điều trị tuỷ và hệ thống

Mục tiêu Hiểu và sửa chữa được các tai biến tạo hình 1/3 chóp hoặc chuyển bệnh nhân. Giới thiệu Việc hiểu được mối liên quan sinh học và các mục đích cơ học của làm sạch và tạo hình

Mục tiêu Thăm dò toàn bộ chiều dài của một ống tủy từ lỗ ống tủy đến lỗ chóp một cách có dự báo mà không gây ra tai biến thủ thuật. Giới thiệu Việc xác định và duy trì