Tag: phẫu thuật kéo dài thân răng

QE21_Bateman_fig130a

Mục tiêu Bài này nhằm trình bày các trường hợp có thể áp dụng phẫu thuật kéo dài chân răng như một biện pháp bổ sung phù hợp cho điều trị nha khoa phục hồi. Các bước kỹ thuật sẽ