Tag: mở tủy

Đây là một trong các Newsletter trình bày kiến thức cơ bản nội nha lâm sàng của American Association of Endodontists. Nha.si sẽ mang tới cho bạn 3 newsletter hữu ích: Mở tủy và định vị ống tủy, Các dung dịch