Tag: lực phân đoạn

Di chuyển răng trong điều trị chỉnh nha đòi hỏi phải áp dụng lực và có đáp ứng của mô nha chu với các lực này. Cơ sinh học về lực bị chi phối bởi các nguyên tắc vật lý,