Tag: hàn răng

Sản phẩm ví dụ Single Bond (3M ESPE) Thành phần bis-GMA Hydroxyethyl methacrylate Ethanol Water Diacrylates Photoinitiator Methacrylate functional copolymer của polyacrylic và polyitaconic acid (polyalkenoic acid) Nhựa dán chiếu đèn 60% bis-GMA 40% triethylene glycol dimethacrylate Trang bị Bộ dụng cụ nha khoa tiêu chuẩn Thám trâm Gương trong miệng Sonde nha