Tag: gãy dọc thân răng

19

LOUIS H. BERMAN and GARY R. HARTWELL NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC CHẨN ĐOÁN Hầu hết trong các thế kỷ trước, Dr. Hermann Prinz đã viết: “ Mục tiêu của nha khoa lâm sàng… là thực hiện các biện pháp