Tag: định vị ống tủy

Đây là một trong các Newsletter trình bày kiến thức cơ bản nội nha lâm sàng của American Association of Endodontists. Nha.si sẽ mang tới cho bạn 3 newsletter hữu ích: Mở tủy và định vị ống tủy, Các dung dịch