Tag: amalgam

Mũi khoan nha khoa

Mũi khoan nha khoa thông thường làm bằng chất liệu tungsten carbide hoặc phủ kim cương dính lên trên thân kim loại, có nhiều hình dạng và độ mịn phụ thuộc vào mục đích sử dụng. Có cả các mũi

Graham Rex Holland, Henry O. Trowbridge, và Mary Rafter MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng: 1.    Trình bày được bảo vệ tủy và bảo tồn chóp răng 2.    Hiểu được các