Phục hồi tình trạng sẫm màu ở răng đã nội nha: Case 1

Case lâm sàng R12 bị sẫm màu sau khi nội nha

   Khi đánh giá việc điều trị những trường hợp như thế này, việc đầu tiên là xem xét răng có chốt hay phục hồi gián tiếp gì hay không. Case này R12 không có chốt và không có phục hồi gián tiếp, chỉ được trám kết thúc bằng composite sau khi nội nha. Phim X quang cho thấy một điều trị nội nha tốt, mô răng xung quang còn tốt.
Phương pháp điều trị sự sẫm màu là tầy trắng trong buồng tủy. Chìa khóa của phương pháp này là trước khi đặt chất tầy trắng, chúng ta phải trám một lớp mỏng ngăn cách chất trám bít và chất tẩy trắng, lớp này năm trên khoảng dây chằng nha chu, điều này giúp ngăn chặn chất tẩy trắng thấm xuống ống tủy, lan vào khoảng dây chằng nha chu. Theo y văn, nếu như không làm tốt điều này, tỷ lệ tiêu chân xảy ra từ 1-13%
Một số sản phẩm tẩy trắng trong ống tủy như: sodium perborate, carbamide peroxide 35% hydrogen peroxide. Khuyến cáo không làm nóng chất tẩy trắng vì có nguy cơ gây nội tiêu, thay vào đó đặt thuốc tẩy trắng trong vòng 3-4 tuần, có thể thay thuốc hằng tuần để đạt hiệu quả cao nhất.
Trong trường hợp bệnh nhân này, đặt thuốc trong buồng tủy và trám lại với IRM trong vòng 4 tuần và kết quả:

  
   Nguy cơ tái phát theo y văn là khoảng 50% sau 5-10 năm, tuy nhiên đối với những case như trên tầy trắng lặp lại được xem là tối ưu nhất thay vì thực hiện một phục hồi nào khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *