Phục hình mão răng trên răng trụ của một hàm khung

Phần này xin phép được trình bày một kỹ thuật thực hiện phục hình mão răng trên một răng trụ của hàm khung đã tồn tại trước đó.

1. Sửa soạn răng trụ và lấy dấu sau cùng như các trường hợp PHCĐ thông thông thường, sau đó đặt hàm khung vào, bơm cao su trung bình hoặc nhẹ bao phủ móc và tựa và tiến hành ghi dấu cắn

2. Sau khi cao su đông, lấy hàm khung ra cẩn thận cắt tỉa cao su xung quanh móc và tựa để bộc lộ bề mặt móc và tựa
3. Nhẹ nhàng đẩy phần cao su còn lại ra khỏi móc, cho vào hộp để gửi lab
4. Tại lab, dựa vào dấu sau cùng và phần cao su gửi kèm, lab sẽ tiến hành làm mão sứ
   
Kết luận: Phương pháp này đạt hiệu quả cao, không cần giữ hàm khung của bệnh nhân để gửi lab, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng trong công việc lâm sàng hằng ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *