Mục tiêu Bài này nhằm trình bày các trường hợp có thể áp dụng phẫu thuật kéo dài chân răng như một biện pháp bổ sung phù hợp cho điều trị nha khoa phục hồi. Các bước kỹ thuật sẽ

Mục tiêu Bài viết này sẽ trình bày các kỹ thuật phẫu thuật khác nhau để điều trị tụt lợi khu trú. Các nguyên nhân chính gây ra tụt lợi khu trú đã được phân tích ở một cuốn sách

Mục tiêu Hiểu và sửa chữa được các tai biến tạo hình 1/3 chóp hoặc chuyển bệnh nhân. Giới thiệu Việc hiểu được mối liên quan sinh học và các mục đích cơ học của làm sạch và tạo hình

Một bộ câu hỏi trắc nghiệm vui về nội nha, bao gồm 54 câu hỏi. Bạn chỉ được chọn một đáp án phù hợp nhất. Chúc bạn may mắn!

Mục tiêu Thăm dò toàn bộ chiều dài của một ống tủy từ lỗ ống tủy đến lỗ chóp một cách có dự báo mà không gây ra tai biến thủ thuật. Giới thiệu Việc xác định và duy trì