Nhổ răng sữa còn giữ trong lợi bằng chun chỉnh nha

Trong quá trình rụng, răng sữa trở nên lung lay do chân răng bị tiêu bởi túi răng của răng vĩnh viễn đang mọc. Sự rụng hoàn toàn thường cần phải phá vỡ bám dính lợi bằng cách nhai hoặc thao tác ngón tay. Tuy nhiên, có những bệnh nhân ở mỗi phòng khám không thích lắc những cái răng lung lay của chúng, và chúng có thể có nhiều răng như vậy, chỉ giữ bởi bám dính lợi ngoan cố. Để tránh chậm trễ và tăng thêm chi phí, răng có thể được nhổ bỏ bằng gây tê bề mặt, đầu cạo vôi để cắt đứt bám dính lợi, và miếng gạc 2 × 2. Không may là thủ thuật này đôi khi có thể làm bệnh nhân lo lắng và làm gián đoạn công việc của phòng khám.

Một phương án khác, có thể đặt một chun chỉnh nha nhỏ (A) như 1/8″, 2oz or 4oz xung quanh thân của răng sữa còn giữ trong lợi (B) để cắt đứt bám dính lợi sau vài ngày, chỉ gây rất ít khó chịu. (Lưu ý rằng, nên đánh dấu chun bằng bút màu để dễ nhìn.) Chun có thể được cuộn xuống lợi vượt qua đường nối men-cement và rúc xuống dưới lợi dễ dàng (C), vì không có chân răng (D). Răng sẽ tách ra khỏi bám dính lợi trong vòng vài ngày.

Kỹ thuật này cũng hiệu quả với các răng sữa nhỏ hơn như răng nanh hoặc răng cửa, hay thậm chí mảnh thân răng sót lại của răng sữa bị vỡ. Trong trường hợp răng nhỏ, có thể dùng chun tách khe thay vì chun liên hàm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *