Kỹ thuật mắc chun chuỗi có nhiều chức năng

Bác sĩ thường khó mắc chun chuỗi từ mặt trong của khâu răng hàm lớn hoặc từ dây cung đến minivis. Có thể dùng chỉ thép, nhưng nó có thể gây kích thích phần mềm, rách lưỡi, hoặc khó chịu.

Phương pháp sau đây là cách mắc chun chuỗi đơn giản và chắc chắn vào ống lưỡi hoặc minivis để di gần răng hàm lớn hoặc đánh lún răng cửa hiệu quả, thay thế cho chun chỉ.

Kỹ thuật

Kỹ thuật được trình bày trên một bệnh nhân nam 16 tuổi sai khớp cắn Loại II chi 1. Đầu tiên, dán nút mặt lưỡi vào mặt trong của các răng nanh (A) hoặc cắm minivis ở vị trí phù hợp để đánh lún răng cửa. Luồn một đoạn chỉ thép .010″ vào mắt đầu tiên của một đoạn chun chuỗi có độ dài phù hợp (B).

Để di gần răng hàm lớn thứ nhất hàm trên, luồn đoạn chỉ thép và chun chuỗi từ phía xa của ống lưỡi (C). Để đánh lún răng cửa, luồn từ mặt trong của dây cung chính (D).

Luồn đầu chỉ thép nhô ra khỏi phía gần của ống vào mắt cuối cùng của chun chuỗi, giống với cách luồn chỉ vào kim (E). Kéo chỉ thép cho đến khi chun chuỗi buộc chặt vào ống lưỡi (F). Để đánh lún, làm theo cách tương tự, cho phép chun chuỗi tự móc chặt vào dây cung chính (G).

Để di gần răng hàm, kéo đầu gần của chun chuỗi và đính mắt thứ hai hoặc thứ ba vào nút mặt lưỡi trên răng nanh (H). Để đánh lún răng cửa, kéo chun chuỗi tới mức cần thiết để đạt được lực phù hợp, và móc mắt chun vào minivis (G).

Bàn luận

Kỹ thuật này đơn giản, hiệu quả và tin cậy. Khi răng hàm lớn được gắn khâu trong trường hợp khớp cắn Loại II, chun chuỗi mang lại đủ kiểm soát để di gần tịnh tiến. Cường độ lực có thể được điều chỉnh bằng cách dùng số lượng mắt chun chuỗi khác nhau. Không cần dụng cụ đặc biệt, và việc tái kích hoạt dễ dàng, nhờ vậy làm giảm thời gian trên ghế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *