Khí cụ nong nhanh xương hàm trên với khối cắn cải tiến

Khí cụ nong nhanh xương hàm trên có khối cắn (RME) được sử dụng rộng rãi trong chỉnh nha vì có khả năng kiểm soát sự trồi của răng hàm lớn ở những bệnh nhân có tăng chiều cao tầng mặt dưới thông qua kích hoạt trương lực cơ. Khí cụ với khối cắn truyền thống làm cản trở vệ sinh răng miệng, dẫn đến viêm lợi và có thể cần loại bỏ sau một vài tháng sử dụng, đòi hỏi cần có một khí cụ duy trì thay thế. Hơn nữa, RMEs không thể sử dụng nếu các răng hàm sữa vẫn còn tồn tại trên cung hàm, và chúng gây khó khăn cho việc kiểm soát toàn bộ cung hàm trong quá trình nong rộng do nhựa bao phủ lên các răng hàm và răng tiền hàm. Để khắc phục vấn đề kiểm soát toàn bộ cung hàm, trước đây chúng tôi đã giới thiệu kỹ thuật đặt một mốc đánh dấu có thể thấy được ở trong khối cắn.

Để giải quyết các vấn đề khác, chúng tôi đã phát triển một khí cụ nong nhanh với khối cắn sửa đổi có thể mở ra (A). Bệnh nhân có thể thực hiện việc vệ sinh răng miệng như với khí cụ nong nhanh gắn vào band sau khi mở khối cắn ra bằng cơ chế bản lề (B).

Cách thức cài các khối cắn vào rất đơn giản vì vị trí phía trước và phía sau đã được định vị trong suốt giai đoạn gắn khí cụ. Các vị trí tiếp xúc của khối cắn được lên kế hoạch trên mẫu sẽ được chuyển chính xác lên miệng. Miếng nhựa được gắn chắc chắn với band răng hàm bằng cách gài vào phần khóa phía má.

Khí cụ cũng được khuyến cáo sử dụng cho những bệnh nhân có răng hàm sữa hàm trên chưa thay hoặc răng hàm nhỏ vĩnh viễn đang mọc. Khi không còn cần thiết, khối cắn được loại bỏ bằng cách sử dụng mũi khoan cắt bỏ phần kết nối (C), khí cụ trở thành khí cụ nong rộng gắn vào band truyền thống (D).

albertini-fig-01

albertini-fig-02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *