Cập nhật các hệ thống bơm rửa nội nha mới nhất

Bơm rửa nội nha áp lực âm, sử dụng chổi nội nha, thủy tinh hoạt tính sinh học, chiết xuất thực vật… là các hệ thống bơm rửa nội nha mới nhất  hiện nay

NEW TECHNOLOGIES — to improve root canal disinfection - vn0001

NEW TECHNOLOGIES — to improve root canal disinfection - vn0002

NEW TECHNOLOGIES — to improve root canal disinfection - vn0003 NEW TECHNOLOGIES — to improve root canal disinfection - vn0004

NEW TECHNOLOGIES — to improve root canal disinfection - vn0005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *