Đánh bóng composite

Theo yêu cầu của độc giả trên facebook page , nha.si xin giới thiệu với bạn trình tự hoàn thiện và đánh bóng phục hình composite trên răng cửa của bác sĩ Amr Eldeeb với bộ đĩa đánh bóng cơ bản phổ biến!

Các bạn có yêu cầu bài viết? Hãy inbox trực tiếp vào facebook page!

[smartslider2 slider=”11″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *