Category: Răng Trẻ Em

Điều trị chỉnh hình sớm là gì? Thuật ngữ chỉnh hình sớm đề cập đến tất cả các can thiệp và điều trị có thể được thực hiện trong suốt giai đoạn răng sữa hay răng hỗn hợp với mục