Category: Nha chu

Một số khái niệm cơ bản  Khoảng sinh học ( biologic width) của một răng được mô tả là tổng chiều cao của bám dính  biểu mô và mô liên kết. Thông thường, bám dính biểu mô và mô liên

Một phục hình chỉ được gọi là đẹp khi bảo tồn được mô nha chu quanh nó càng khỏe mạnh và toàn vẹn càng tốt. Điều đáng tiếc là trong thực tế khi phải nhổ mất một răng nhất là

Mục tiêu Bài này nhằm trình bày các trường hợp có thể áp dụng phẫu thuật kéo dài chân răng như một biện pháp bổ sung phù hợp cho điều trị nha khoa phục hồi. Các bước kỹ thuật sẽ

Mục tiêu Bài viết này sẽ trình bày các kỹ thuật phẫu thuật khác nhau để điều trị tụt lợi khu trú. Các nguyên nhân chính gây ra tụt lợi khu trú đã được phân tích ở một cuốn sách