Chụp tạm có cửa sổ cho răng cửa bên hình chêm

Khi điều trị các răng cửa bên hình chêm, bác sĩ chỉnh nha thường duy trì những khoảng mới được tạo ra ở phía gần và phía xa bằng lò xo đóng. Phương pháp mới này của Pearl mô tả một phục hình thẩm mĩ thay thế: chụp tạm làm sẵn cho răng cửa bên. Chụp tạm được làm gián tiếp trên mẫu và có 1 cửa sổ ở trên để mắc cài vẫn được gắn trên bề mặt men răng.

Răng cửa bên hình chêm là một bất thường hình thể răng thường gặp. Phương pháp điều trị thông thường là phục hình trực tiếp hoặc gián tiếp bằng composite, veneers hoặc chụp sứ, tuy nhiên can thiệp chỉnh nha có thể cần tạo khoảng và đưa trục chân răng về đúng vị trí. Gắn mắc cài chỉnh nha lên một phục hình cần phải xử lý bề mặt bằng các cơ chế cơ học và hóa học để đảm bảo bám dính tốt, điều này đòi hỏi sự bù đắp sau khi tháo mắc cài.

Pearl giới thiệu một phương pháp mới thay thế, một chụp tạm có cửa sổ trên bề mặt, giúp duy trì khoảng được tạo ra trong suốt quá trình chỉnh nha.

Procedure

Điều trị bệnh nhân trong hình bắt đầu bằng việc nhổ 4 răng hàm nhỏ thứ nhất, tạo khoảng bằng lò xo mở để chỉnh góc nghiêng chân răng (A).

Lấy dấu toàn hàm (cả mắc cài) để làm chụp tạm có cửa sổ ở bề mặt kéo dài đến đường viền lợi (B). Vì chụp nhựa tạm này đòi hỏi đường viền lợi chính xác vì vậy nên được thực hiện ở labo. Việc chế tạo trên ghế răng cũng có thể được lựa chọn để tiết kiệm thời gian, tùy thuộc vào kỹ năng của bác sĩ.

Chụp tạm có cửa sổ được gắn bằng cement gắn tạm (C).

Cửa sổ trên chụp tạm cho phép chụp vừa khít quanh mắc cài, tránh việc phải tháo bỏ mắc cài răng cửa bên trong quá trình điều trị. Chụp tạm này không những giúp duy trì khoảng mà còn giúp sửa trục chân răng trong quá trình kéo đóng khoảng (D). Không giống như gắn mắc cài lên một phục hình, việc sử dụng chụp tạm có cửa sổ cho phép bảo tồn sự toàn vẹn của men răng.

Sau khi đóng khoảng, chụp tạm được lấy đi, phần chất gắn còn lại được làm sạch bằng đầu lấy cao răng (E).

Chụp có cửa sổ tương tự có thể sử dụng làm chụp tạm trước khi có phục hình cuối cùng với bệnh nhân lựa chọn phục hình bằng veneer hoặc chụp (F).

Việc phục hình nên tuân theo trục chân răng đúng để duy trì kích thước gần-xa của răng và tránh sự dịch chuyển các răng lân cận trong quá trình kết thúc chỉnh nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *