cách ly bằng khuôn silicone

Cách ly bằng khuôn silicone khi phục hồi trực tiếp răng trước hàm trên

Chúng tôi xin trình bày một bí quyết lâm sàng hữu ích sử dụng khuôn silicone để cách ly khi trám thẩm mỹ nhóm răng cửa bằng composite mà không cần dùng đến đê cao su của Dr Waseem Riaz

cách ly bằng khuôn silicone

Cách ly bằng khuôn silicone

  1. Trước điều trị, răng 11 bị mẻ ở phía gần của rìa cắn.
  2. Lấy dấu nhóm răng cửa bằng silicone. Cắt một cửa sổ phía má trên dấu silicone tại răng cần trám
  3. Cắt tỉa dấu silicone để tạo hình mặt trong và mặt bên của răng cần trám
  4. Đặt khuôn silicone và dùng băng Teflon để cách ly thêm ở các vùng gần lợi
  5. Trám phục hồi như bình thường
  6. Kết quả cuối cùng

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *